Անձնակազմ

Դավիթ Հակոբյան

ՀՕԲԿ գործադիր տնօրեն

david.lev.hakobyan@gmail.com

ԱՎԵԼԻՆ

Աւո Ափոշեան

ՀՕԲԿ գրասենյակի ղեկավար, ծրագրերի համակարգող

avo@mlri.org.am

ԱՎԵԼԻՆ

Դավիթ Հակոբյան

ՀՕԲԿ գործադիր տնօրեն

david.lev.hakobyan@gmail.com

Աւո Ափոշեան

ՀՕԲԿ գրասենյակի ղեկավար, ծրագրերի համակարգող

avo@mlri.org.am

parallax