Օրենսդրական բարեփոխումներ

երկայումս ՀՕԲԿ-ը երկու նախագիծ է մշակում՝ վերաշարադրելու Հայաստանի հանքարդյունաբերության օրենսդրությունը: Փոփոխությունների նախագիծը բխում է ՀՕԲԿ հանքարդյունաբերական ռազմավարությունից, որը մշակվել է բազմամյա հետազոտությունների և շահառուների խորհրդատվության հիման վրա:

ՀՕԲԿ-ի պատասխանատու հանքարդյունաբերության ռազմավարության մասին լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար տե՛ս՝ ՀՕԲԿ կայքի ռազմավարության բաժինը:

 

Ա. Հանքարդյունահանման լիցենզավորման օրենքների բարեփոխման նախագիծ
Բ. Հանքարդյունահանման վերահսկողության օրենքների բարեփոխման նախագիծ
parallax